PRESSEMEDDELELSE DEN 6. JULI 2023

BUILD: Skal Danmark have et gratis og forskningsbaseret værktøj til beregning af bygningers klimapåvirkning?

Social- og Boligstyrelsen har d. 1. juli trukket støtten til LCAbyg23, da støtten har vist sig at være i strid med reglerne for statsstøtte. Dermed forsvinder det økonomiske grundlag for LCAbyg23, samt driften af fremtidige versioner som understøtter kommende klimakrav i 2025 og 2027. Det betyder, at LCAbyg søger ny finansiering for at sikre et fortsat gratis og forskningsbaseret værktøj til den danske byggebranche. 

 

Siden 2014 har forskellige aktører bidraget til udviklingen af LCAbyg, og med Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri bestilte Social- og Boligstyrelsen et gratis værktøj, som skulle gøre det lettere for branchen at efterleve klimakravene i bygningsreglementet. Det blev til LCAbyg23, som samtidig gav Danmark førertrøjen for klimaberegninger i byggeriet.


Styrelsen blev tidligere på året opmærksom på at støtten til LCAbyg muligvis var i strid med reglerne for statsstøtte, hvorfor styrelsen har være nødsaget til at trække støtten fra juli i år. Som opfølgning ønsker styrelsen i samarbejde med BUILD at starte et projekt til august, som skal munde ud i en metodebeskrivelse for LCA-beregninger. Metodebeskrivelsen skal være med til at fremme transparens og ensartethed i LCA-beregninger generelt.

 

BUILD ønsker forsat at tilbyde et gratis, og forskningsbaseret værktøj, som både små og store virksomheder frit kan benytte eller bygge egne IT-løsninger ovenpå. BUILD søger derfor nye finansieringsmuligheder til LCAbyg og udvikling af versioner, som understøtter de kommende klimakrav i 2025 og 2027.

 

Skaber et fælles grundlag

BUILD har forståelse for styrelsens afgørelse og LCA-beregninger fortsætter som forskningsmiljø på BUILD, understreger Viceinstitutleder, Anne Kathrine Frandsen og fortsætter:

 

Når vi søger finansiering til LCAbyg nu, så handler det om at skabe sikkerhed for branchen, så alle virksomheder og myndigheder har et gratis og forskningsbaseret værktøj, der når bredt ud. BUILD har mere end 10 års erfaring med LCA-beregninger og vi har igennem årene modtaget finansiering fra mange forskellige kilder, så vi forventer at finde en løsning i en eller anden form.

 

En international førerposition

Danmark var et af de første lande til at indføre klimakrav i byggebranchen og dermed LCA-beregninger. Derfor kigger flere lande mod Danmark for inspiration. Tidligere på året kunne BUILD præsentere et LCA-værktøj, som er udviklet til Norge, og BUILD er i dialog med andre europæiske lande, som ligeledes ønsker LCAbyg tilpasset deres respektive nationale regler.

 

Hvis vi formår at etablere et samarbejde om LCA-beregninger og databaser for klimadata, så kan den danske bygge branche både opnå betydelige reduktioner for bygningers klimapåvirkninger, og sætte standarden for resten af EU, fortæller Harpa Birgisdóttir, Professor i bygningers bæredygtighed på BUILD.

 

BUILD er i dialog med branchens aktører og fonde, og forventer at få afklaring på en finansieringsmodel for LCAbyg23 i løbet af sensommeren.

 

For yderligere information kontakt

 

Om aftalen med Social og Boligstyrelsen

·         Anne Kathrine Frandsen, Viceinstitutleder.

o    T: 30460554

o    E: akf@build.aau.dk

Om LCAbyg

Harpa Birgisdóttir, Professor i bygningers bæredygtighed.

o    T: 51904845

o    E: hbi@build.aau.dk

Generel pressekontakt

·         Kristoffer Soelberg, Kommunikationschef. 

o    T:61967373

o    E: krso@build.aau.dk