Om LCAbyg

LCAbyg er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.

Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Du kan læse mere under fanen Om LCAbyg.

Nyheder og opdateringer

CO2 krav i nybyggeri fra 2023

Den 5. marts 2021 vedtog en række politiske partier aftalen om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder bl.a., at alt nybyggeri fremover skal have livscyklusvurdering (LCA). Det nye CO2-krav indføres trinvist ligeledes fra 2023.


Find den nationale strategi her

Udviklingen bag LCAbyg

LCAbyg er udviklet af BUILD (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut), Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra forskellige aktører i Danmark.

LCAbyg er udviklet til den danske byggebranche og har altid taget udgangspunkt i en dansk kontekst. Udviklingen er foretaget af BUILD i et bredt samarbejde med en lang række aktører i den danske byggebranche fra 2014 og frem til i dag. Den første version blev lanceret i 2015 i samarbejde mellem SBi (nu BUILD) for Energistyrelsen, som et led i en byggepolitisk strategi i 2014.

Udviklingen af LCAbyg tog afsæt i det det Excel værktøj SBi (nu BUILD) havde udviklet til Green Building Council Denmark til DGNB certificering af byggeri i Danmark siden 2011.

LCAbyg er er nationalt fri tilgængeligt værktøj. Første version blev lanceret i 2015 og siden er der sket en del ændringer i brugerflade og beregningskerne. LCAbyg er nemlig under konstant udvikling, og der arbejdes hele tiden på at gøre de eksisterende funktioner bedre, samt tilføje nye funktioner, i tæt samarbejde med branchen.

LCAbyg bruges til fx undervisning, offentlige og private instanser, og i den nyeste version af LCAbyg, LCAbyg v5, er det muligt at bregne for den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) og det kommende krav i Bygningsreglementet fra 2023.

Indtil videre er LCAbyg finansieret af:
· BUILD, AAU
· Energistyrelsen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen
· Realdania
· Elforsk
· Green Building Council DK
· Grundejernes Investeringsfond
· Villum Fonden

Kommende events

26
januar
Renovering
På webinaret fortæller vi om de nye funktioner til LCAbyg i renovering.
Læs mere her

Teamet bag LCAbyg

Tilmeld dig nyhedsbrevet