Om LCAbyg

LCAbyg er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.

Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Du kan læse mere under fanen Om LCAbyg.

Boligbyggeri fra 4 to 1 planet: Call for best practise cases

I forbindelse med Realdania og VILLUM FONDENs initiativ Boligbyggeri fra 4 til 1 planet inviteres branchen til at byde ind med de bygningscases, der er allermest ambitiøse ift. reduktion af klimaaftryk, og som har potentiale for at nærme sig absolut bæredygtighed indenfor klimabelastning. Blandt de tilmeldte vil der blive udvalgt en række projekter, som vil indgå i en eksempelsamling med de mindst klimabelastende boliger anno 2022. Projektet omfatter boligbyggeri og det er derfor muligt at byde ind med danske eller internationale projekter indenfor etagebyggeri, rækkehuse og parcelhuse.

 

Deltag i vores online informationsmøde d. 15. juni kl. 13:00-14:00. Læs mere her: https://kursus.build.dk/123

 

Tilmeldingsfristen er d. 1. juli 2022.

 

Læs mere her

Nyheder og opdateringer

CO2 krav i nybyggeri fra 2023

Den 5. marts 2021 vedtog en række politiske partier aftalen om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder bl.a., at alt nybyggeri fremover skal have livscyklusvurdering (LCA). Det nye CO2-krav indføres trinvist ligeledes fra 2023.


Find den nationale strategi her

Udviklingen bag LCAbyg

LCAbyg er udviklet af BUILD (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut), Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra Bolig- og Planstyrelsen (tidligere Trafik- og Byggestyrelsen). LCAbyg er er nationalt fri tilgængeligt værktøj, der i sin tid blive udviklet af SBi, nu BUILD; for TBST, som et led i en byggepolitisk strategi i 2014.
Første version blev lanceret i 2015 og siden er der sket en del ændringer i brugerflade og beregningskerne. LCAbyg er nemlig under konstant udvikling, og der arbejdes hele tiden på at gøre de eksisterende funktioner bedre,
samt tilføje nye funktioner, i tæt samarbejde med branchen.

LCAbyg bruges til fx undervisning, offentlige og private instanser, og i den nyeste version af LCAbyg, LCAbyg v5, er det muligt at bregne for den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK).

Kommende events

26
januar
Renovering
På webinaret fortæller vi om de nye funktioner til LCAbyg i renovering.
Læs mere her

Teamet bag LCAbyg

Tilmeld dig nyhedsbrevet