Om LCAbyg

LCAbyg 2023 er et frit tilgængeligt værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Programmet er tilpasset kravet om bygningers klimapåvirkning der trådte i kraft 1. januar 2023.
Med LCAbyg kan du beregne en bygnings miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.
Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Du kan læse mere under fanen Om LCAbyg.

Kendte problematikker i LCAbyg 2023 kan ses under fanen FAQ.

Nyheder og opdateringer

CO2 krav i nybyggeri fra 2023

Den 5. marts 2021 vedtog en række politiske partier aftalen om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder bl.a., at alt nybyggeri fremover skal have livscyklusvurdering (LCA). Det nye CO2-krav indføres trinvist ligeledes fra 2023.


Find den nationale strategi her

Udviklingen bag LCAbyg

LCAbyg er udviklet af BUILD (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut), Aalborg Universitet med økonomisk støtte fra forskellige aktører i Danmark.

LCAbyg er udviklet til den danske byggebranche og har altid taget udgangspunkt i en dansk kontekst. Udviklingen er foretaget af BUILD i et bredt samarbejde med en lang række aktører i den danske byggebranche fra 2014 og frem til i dag. Den første version blev lanceret i 2015 i samarbejde mellem SBi (nu BUILD) for Energistyrelsen, som et led i en byggepolitisk strategi i 2014.

Udviklingen af LCAbyg tog afsæt i det det Excel værktøj SBi (nu BUILD) havde udviklet til Green Building Council Denmark til DGNB certificering af byggeri i Danmark siden 2011.

LCAbyg er et nationalt fri tilgængeligt værktøj. Første version blev lanceret i 2015 og siden er der sket en del ændringer i brugerflade og beregningskerne. LCAbyg er nemlig under konstant udvikling, og der arbejdes hele tiden på at gøre de eksisterende funktioner bedre, samt tilføje nye funktioner, i tæt samarbejde med branchen.

LCAbyg bruges til fx undervisning, offentlige og private instanser, og i den nyeste version af LCAbyg, LCAbyg v5, er det muligt at bregne for den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) og kravet til klimapåvirkning i Bygningsreglementet fra 2023.

LCAbyg er tidligere finansieret af:
· BUILD, AAU
· Energistyrelsen, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Bolig- og Planstyrelsen
· Elforsk
· Green Building Council DK
· Grundejernes Investeringsfond

LCAbyg er nu finansieret af Villum Fonden og Realdania:

Kommende events

Teamet bag LCAbyg

Tilmeld dig nyhedsbrevet