Vejledning

Vejledning til LCAbyg 5

LCAbyg 2023 brugervejledning

Det anbefales at du læser brugervejledningen før du går i gang med at modellere i LCAbyg 2023. Da der løbende sker opdateringer af LCAbyg 2023, bør du hente den nyste version af LCAbyg samt brugervejledningen. Det anbefales også at kigge på LCAbygs YouTube kanal, hvor der ligger korter introduktions videoer til LCAbyg 5 og LCAbyg 2023.

Introducerende videoer kan findes på her:

1) Kort præsentation af LCAbyg 5
2) Bygning og drift i LCAbyg 5
3) Bygningsmodel i LCAbyg 5
4) Spild og transport funktioner i LCAbyg 5
5) Analyse og rapport funktioner i LCAbyg 5
Følg med på LCAbygs YouTube kanal her
LCAbyg 5 brugervejledning

Det anbefales at du læser brugervejledningen før du går i gang med at modellere i LCAbyg 5. Da der løbende sker opdateringer af LCAbyg 5, bør du hente den nyste version af LCAbyg samt brugervejledningen. Det anbefales også at kigge på LCAbygs YouTube kanal, hvor der ligger korter introduktions videoer til LCAbyg 5.

Introducerende videoer kan findes på her:

1) Kort præsentation af LCAbyg 5
2) Bygning og drift i LCAbyg 5
3) Bygningsmodel i LCAbyg 5
4) Spild og transport funktioner i LCAbyg 5
5) Analyse og rapport funktioner i LCAbyg 5
Følg med på LCAbygs YouTube kanal her
Den Frivillige Bæredygtighedsordning (FBK)

LCAbyg 5 er udarbejdet i henhold til den frivillige bæredygtighedsklasse. Derfor kan LCAbyg 5 bruges til at opfylde kravet om LCA i denne ordning. Alle typer af byggeri uanset størrelse, nybyggeri som renovering, kan omfattes af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Webinarer om den Frivillige Bæredeygtighedsklasse kan findes her:

1) Video om den frivillige bæredygtighedsklasse
Følg med på LCAbygs YouTube kanal her
EPD-filer til LCAbyg

LCAbyg tilbyder en række af muligheder for indhentning og brug af miljødata. Udover den integrerede generiske database Ökobaudat, er der mulighed for at indhente miljøvaredeklarationer (EPD’er).

Danske branche- og produktspecifikke EPD’er kan downloades fra EPD Danmark og indhentes i LCAbyg 5 (se brugervejledningen for nærmere informationer). Derudover kan du som bruger oprette dine egne EPD'er enten direkte i LCAbyg 5 eller via json formatet

Du kan finde forskellige webinars her:

1) Workshop: Anvendelse af specifik miljødata
2) Webinar: Indtastning af EPD'er i LCAbyg 5
3) Webinar: EPD-oprettelse i json formatet
DGNB-certificering

LCAbyg 5 kan bruges til at udarbejde indikator 2. LCA-resultater ift. referenceværdier og 3.1 Klimabonus i kriteriet ENV1.1 i DGNB 2020 manualen.

Der er desuden også mulighed for dokumentere indikator 3.2 Klimabonus, idet LCAbyg 5 muliggør udregning af faserne A4 og A5 i henhold til den frivillige bæredygtighedsklasse.

Du kan finde forskellige webinars her:

1) Webinar: DGNB 2020 i LCAbyg 5
Tilmeld dig nyhedsbrevet