Ofte stillede spørgsmål

Generelle spørgsmål om LCAbyg

Er det den nyeste vejledning der er integreret i LCAbyg?

Ja, det er den nyeste version af vejledningen der er tilgængelig under fanen "Hjælp" i LCAbyg, samt online her. Alle nye opdateringer og ændringer vil være tydeligt forklaret her i FAQ under det versionsnummer de tilhører.

 

Hvilken version af LCAbyg er den nyeste der er udgivet?

Windows: LCAbyg 2023.3 (5.4.0.5)

Mac: LCAbyg 2023.3 (5.4.0.5)

 

Hvorfor har LCAbyg 2023 Windows (5.3.1.0) og Mac (5.3.1.2) forskellige versions numre?

For at kunne udgive LCAbyg 2023 på Mac har vi været nødt til at lave nogle små justeringer. Pga. justeringerne, har vi valgt at ændre versionsnummeret til (5.3.1.2). Databasen er samme version som Windows (5.2.1.0) og har derfor stadig samme problematikker.

 

Findes der er en version af LCAbyg til Windows 11?

Den nyeste version af LCAbyg kan bruges i Windows 10. Download her.

 

Findes der er version af LCAbyg til Mac og Linux?

Mac OS versionen er udviklet. Download her.
Linux understøttes ikke foreløbigt, men bliver potentielt udviklet.

 

Når LCAbyg installeres står udgiveren som ukendt, kan det ændres?

Det er desværre ikke muligt at ændre udgiveren fra ukendt.

 

Er der forskel på den Danske og Norske version af LCAbyg?

Den Norske version er tilpasset de norske forhold også i forhold til levetider. Spørgsmål omkring dette henviser vi til firmapost@eba.no.

 

Hvis der anvendes en produktspecifik EPD til vinduer, hvordan anbefaler i at rudeskift efter 25 år håndteres? Skal der indsættes en generisk rude som tillæg?

Vi anbefaler at der som et tillæg til branche EPDen indsættes et generisk vindue byggevare og byggevaren sættes til forskudt start på 25 år. Med en levetid på 25 år. Det er dog vigtigt at gøre klart i ens dokumentation at nogle påvirkninger i A1-A3 og C3-C4 burde ligge i B4.

 

Er det muligt at flytte rundt på rækkefølgen af materialer på konstruktions- og byggevareniveau?

Dette er muligt, hvis man venstreklikker og holder nede på en konstruktion, byggevare eller fase. Så vil man kunne drag-and-drop til den placering man ønsker.

 

Nogle EPD’er har specificeret A1, A2, A3, men i LCAbyg 2023 programmet er de samlet til A1-A3. Skal de forskellige trine A1, A2 og A3 opsummeres for at tilpasses LCAbyg 2023 eller skal de indtastes hver for sig?

I LCAbyg opsummeres A1 A2 og A3 til en samlet værdi der indtastes i programmet.

 

Har I planer om at strukturere Bygningsdelsgrupper og -undergrupper som i Frivillige Bæredygtighedsklasse?

Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at opbygge LCAbyg efter et klassifikationssystem som FBK, SfB-systemet eller lignede system.

 

Er der krav om at miljødata skal laves og derfor afleveres fra et bestemt beregningssystem når man søger byggetilladelse?

Der er ikke noget krav om at LCAbyg 2023 eller andre værktøjer skal bruges til at dokumentere ens bygnings klimapåvirkning. Det er derfor op til en selv at beslutte hvilket program der benyttes. Man skal dog være opmærksom på at der i udbudsmaterialet kan være nævnt specifikke programmer.

 

OBS. Det er ikke muligt at åbne LCAbyg 2023 projekter i LCAbyg 5.2.1.0

Hvis et projekt først har været åbnet i LCAbyg 2023, kan det ikke automatisk nedgraderes til et LCAbyg 5.2.1.0 projekt.

 

OBS. Brugeroprettede malings byggevarer fra ældre versioner ændrer ikke automatisk levetid fra 15 til 50 år

Maling skal ifølge bygningsreglementet have en levetid på 50 år (bygningens levetid), hvor LCAbyg tidligere har angivet levetiden til 15 år. Et projekt oprettet i LCAbyg version 5.3.1.0 eller tidligere, som åbnes i LCAbyg 2023 vil automatisk få disse levetider opdateret for GenDK byggevarer. Har man en brugeroprettet byggevare for maling vil levetiden ikke automatisk opdateres. Brugeren skal derfor selv være opmærksom på dette.

 

Hvorfor ser LCAbyg 5 meget stor ud på min computerskærm?

Årsagen kan være en indstilling på din computer, som resulterer i at LCAbyg ser stor ud. Tjek gerne dette først.

Ellers er der en indstilling for skalering i det øvre højre hjørne af LCAbyg. Husk at genstarte LCAbyg.

 

Er der mulighed for at sammenligne forskellige varianter i samme projekt i LCAbyg 5?

Der er mulighed for at arbejde med flere forskellige scenarier i et projekt. Det er altså muligt at arbejde med forskellige beregningsforudsætninger for hvert enkelt scenarie. Scenarier aktiveres under "Bygning og drift", på knappen

"Klik for at aktivere scenarier for dette projekt". Denne funktion afløser projektsammenligningsfunktionen der udgik ved LCAbyg 3.2.

 

Kan ikke oprette en fase

Tjek følgende:

  1. Udfyld altid fra top til bund. Det er vigtigt at de generelle informationer altid er udfyldt før du indtaster indikatorerne.
  2. Hvis du kopierer indikatorer fra en pdf eller andet, vær' da opmærksom på, at der ikke er mellemrum før og efter tallene. Hvis boksen med indikatorer er rød, betyder det at fasen ikke er tilføjet.

Generelle spørgsmål om LCAbyg - resultater

Hvordan kontrollerer man som bygherre, LCA-beregninger der indsendes til myndighederne, er korrekte. Kan vi "kun" kontrollere at resultatet ligger under de 12 kg/CO2

Her henviser vi til der skrives til Videnscenteret for Klimapåvirkninger eller myndighederne.

LCAbyg 2023 udformning af rapportudtrækket er udarbejdet således det giver et fyldestgørende billede at ens bygningsmodel hvilket burde gøre det muligt at lave præcis samme bygning kun ud fra rapporten.

 

Hvorfor giver summen af de forskellige faser ikke det samme som nøgletallet i min LCAbyg rapport?

Det er den måde LCAbyg afrunder tal på. Resultaterne i LCAbyg afrundes med metoden ”Banker’s rounding”, som er den mest  numerisk stabile metode til afrunding af tal, hvor x,5 afrundes til nærmeste lige tal. Der kan derfor ske det, at resultatet kan  variere grundet denne afrundingsmetode. 

 

OBS. På resultatsidens fane til højre vises det resultat der er klikket på.

Hvis en komponent markeres i resultatsiden vil det vises i højre fane. Dette gør at der kan komme forskellige værdier.

 

Hvorfor kan jeg ikke eksportere en rapport til PDF?

Rapport-funktionen i LCAbyg 5.2.0.0 og 5.2.0.1 er følsom overfor forkert navngivning af brugeroprettede bygningsdele, konstruktioner, byggevarer og faser.

Desuden er det vigtigt at man ikke sætter et mellemrum med 'tab' og kommer til at lave et linjeskift. Vi anbefaler altid at downloade den nyeste version af LCAbyg.

 

Er det muligt at eksportere LCA-resultater til en Excel-fil?

LCA-resultaterne for bygningsmodellen kan hurtigt trækkes ud i en Excel-fil.

Under menupunktet 'Resultater' kan man vælge 'Eksport Excel', hvorefter destinationen hvor man ønsker at gemme Excel-eksporten vælges. Hermed er alle resultater på bygningsmodellen tilgængelige.

 

Er det muligt at gemme analysegraferne i SVG-filer?

Man kan gemme diagrammerne i LCAbyg 5 som SVG-filer under 'Analyse og rapport' via funktionen 'Gem diagram'.

Generelle spørgsmål om LCAbyg - EPD'er og faser

OBS. EPD Danmark byggevare i projekt

Ved Import af en EPD Danmark byggevare der er en del af GenDK, vil der bliver oprettet en ny byggevare. Man vil altså have to byggevarer i sit bibilotek, der er baseret på samme EPD med identiske indikatorer. Det gør ingen forskel hvilken byggevarer man vælger i sit projekt, resultatet vil være det samme. Det anbefales dog at undgå at importere disse EPDer, da de allerede er i GenDK biblioteket. De EPDer det drejer sig om er dem, der er angivet som datagrundlag for beregning i Bygningsreglementet.

 

OBS. Undgå import af EPD MD-20015-da rev 1, Beton vægelementer fra EPD Danmark

Den byggevarer der hedder "Beton vægelementer, 20 cm tyk væg med 16-25 kg armering (11% udsparinger)" findes allerede i GenDK biblioteket og der opstår konflikter hvis EPDen importeres fra EPD Danmark. Hvis den alligevel er importeret kan man opleve byggevarer, der mister faser. Der vil dog altid være en identisk byggevarer tilgængelig, som man kan vælge i stedet. Dette problem vil primært opstå i version 2023.2 (4.0.0.0) og senere.

 

Hvorfor kan jeg ikke se mine importerede EDP-filer i LCAbyg 5?

Den importerede EDP-fil (.lb5epd) vil fremgå i byggevare- eller fasebiblioteket som kan tilgås via bogikonet.

 

Generelle spørgsmål om LCAbyg - ILCD+EPD (XML) import

Disclaimer

Det er muligt at importere EPDer i LCAbyg via ILCD+EPD formatet (XML). Dette skal ses som en hjælp til at indtaste EPDer i programmet. LCAbyg "læser" de informationer der er i tilgængelige i det digitale XML format og LCAbyg er derfor ikke ansvarlig for, hvis data mangler. Derfor er det brugernes ansvar at sikre sig at den importerede data er korrekt og evt. tilføje manglende data. Der er dog implementeret flere features til at hjælpe med at identificere tomme datafelter. De mest almindelige problemer man kan støde på ved import af EPDer er nævnt nedenfor.

 

Tilgængelige programoperatører

Det er muligt at imortere EPDer fra følgende programoperatører via ILCD+EPD importen i LCAbyg:

  • EPD-Norge Digi
  • ECOSMDP (inkluderer EPD Danmark og andre mindre operatører)
  • The International EPD System (Environdec)

 

Importen fejler med fejlmeddelelse

Brugerne kan komme ud for at EPDer fra en ellers tilgængelig programoperatør ikke kan indlæses. Dette skyldes manglende data i det digitale format. Desværre betyder dette at brugerne bliver nødt til manuelt at indtaste EPDen ved at oprette de nødvendige faser, se afsnit 5.4.1. Eksempel på indtastning af EPD i brugerguiden.
Ovenstående gælder for følgende fejlmeddelelser:

Exception: Error, Cannot import incomplete component. - Der mangler data i det digitale format 

Exception: URL Provided is not valid. - LCAbyg understøtter ikke den givne programoperatør

 

De oprettede byggevarer og faser har kilden "Bruger"

Dette vil skyldes manglende data eller faser i det digitale format. Mangler der data betyder det at beregningen vil blive forkert, hvis denne data ikke bliver fundet. Derfor skal brugeren finde den data og udfylde eventuelle tomme felter, og derfor vil byggevarer og faser være redigerbare. I feltet "Ekstern Kilde" vil man stadig kunne se, hvilken programoperatør EPDen kommer fra selvom kilden er "Bruger".

 

Importen er succesfuld, men der er en advarsel om manglende massefaktor

Massefaktoren mangler nogle gange i de digitaliserede EPDer, hvilket ikke er kompatibelt med LCAbyg. Massefaktoren er nødvendig for at LCAbyg kan beregne den korrekte vægt af byggevaren og for at brugeren har mulighed for at opgøre byggevaren i enheden kg. Ofte vil massefaktoren dog være at finde i pdf versionen af EPDen og derfor kan brugeren selv udfylde massefaktoren. Se afsnit 5.4 i brugerguiden for eksempler på, hvor massefaktoren kan findes i en EPD. Brug generelt ikke resultatet fra en beregning, der indeholder advarsler, da dette kan have betydning for resultatet.

 

Importen er succesfuld, men der mangler faser

Nogle EPDer er kun blevet udført for faserne A1-A3 og har ikke data for EoL tilgængelige. Disse EPDer kan importeres, men vil være oprettet med kilden "Bruger" og der vil være en advarsel om at en byggevare mangler EoL faser. Ønsker man at benytte denne EPD i sin beregning må man oprette generiske EoL faser, der passer til typen af materiale. Disse kan findes i det generiske datagrundlag i BR. 

 

Jeg kan ikke finde den EPD jeg lige har importeret

Hvis en EPD er blevet importeret succesfuldt vil den være at finde i byggevare- eller fasebiblioteket som kan tilgås via bogikonet i øverste højre hjørne. Det anbefales at søge på det navn EPDen har, der hvor man har kopieret den XML URL man har brugt til importen. Det er også muligt at søge på navnet på programoperatøren, men findes den ikke under dette vil den være at finde under kilden "Bruger". Det anbefales ikke at søge på materiale kategorier, da disse ikke altid er korrekte, se næste punkt. Vil man gerne holde styr på sine EPDer kan det være en fordel at omdøbe den, da det givne navn ikke altid er fyldestgørende.

 

Kategorierne for faserne er forkerte

Alle de forskellige programoperatører bruger forskellige kategoriseringer og nogle EPDer har ingen kategorisering. Dette er ikke kompatibelt med LCAbygs fase kategorisering. I stedet for ikke at tillade import af disse bliver de tildelt default kategorier. Derfor vil man komme ud for faser, der ikke har retvisende kategorier. Det anbefales at brugeren selv vælger kategorisering for disse EPD, så det er nemmere at finde dem i fremtiden. 

 

Udløbsdatoen er forkert

For nogle digitaliserede EPDer er det kun årstallet og ikke hele datoen, der er opgivet. For ikke at tillade brugen af data efter dets udløbsdato vil disse datoer automatisk sættes til 1. januar af det år. Brugerne kan med fordel slå udløbsdatoen op i pdf versionen af EPDen og rette den for faserne i LCAbyg.

 

Resultaterne giver NaN

Hvis man bruger ILCD+EPD importen i en ældre version end LCAbyg 2023.3 (5.4.0.4) og EPDen mangler data vil byggevaren være til at finde under resultater, men eftersom resultaterne ikke kan beregnes, grundet manglende data, vil resultatet ud fra byggevaren være NaN. Vi anbefaler derfor at opdatere til nyeste version, eller af rette de manglende felter i faserne. Mangler der data i en byggevares faser, i den nyeste version af LCAbyg, vil byggevaren slet ikke være til at finde under resultaterne.

 

Hvad gør jeg når jeg vil bruge samme EPD i et andet projekt?

Har man importeret en EPD og udfyldt den manglende data, samt rettet andet ved faserne eller byggevaren, anbefales det at eksportere byggevaren til en fil, som kan hentes ind i nye projekter. Se hvordan dette gøres i afsnit 5.3 i brugerguiden.

 

Generelt om LCAbyg 2023 - GenDK opdateringer

Tilpasset lovkrav

GenDK er opdateret og tilpasset ”Bilag 2, tabel 7: Generisk datagrundlag 2023”. Denne opdatering inkluderer erstatning af generisk data for beton- og træmaterialer med branchedata fra EPD Danmark. Datagrundlaget kan downloades fra: http://www.bygningsreglementet.dk. Derudover gøres der opmærksom på, at GenDK biblioteket er yderligere opdateret for evt. fejl og mangler. Der gøres derfor ekstra opmærksom på, at projekter oprettet i LCAbyg 5.2.1.0 eller tidligere, potentielt vil variere betydeligt i resultat, da datagrundlaget er opdateret. Ældre projekter der åbnes i LCAbyg 2023 vil automatisk blive opdateret til det nyeste datagrundlag og der kan ikke rulles tilbage til en senere version efter dette.

 

Nye konstruktioner

Konstruktionsbiblioteket er opdateret med flere konstruktioner. Blandt andet er der tilføjet standardværdier for installationer, som BPST har udviklet i samarbejde med branchen.

Generelt om LCAbyg 2023 - Funktioner der ikke længere er tilgængelige i LCAbyg 5.3.1.0 og nyere

Import af LCAbyg 3.2 projekter og komponenter

Ved udgivelsen af LCAbyg 2023 er det ikke længere muligt at importere projekter eller komponenter (Bygningsdele, Konstruktioner, Byggevare og Faser) fra LCAbyg 3.2. Hvis behovet opstår, skal man først åbne disse i LCAbyg 5.2.1.0, gemme og herefter åbne disse i LCAbyg 2023. Opstår der mod forventning problemer med at åbne projekter fra LCAbyg 3.2. i LCAbyg 5.2.1.0, skriv da til LCAbyg postkassen.

 

DGNB som beregningstype

Som følge af den nye DGNB manual gældende fra marts 2023, hvor dokumentationskrav til livscyklusvurdering strømlines med bygningsreglementet, er DGNB beregningstypen udtaget af LCAbyg 2023. Dette betyder tilgengæld, at nye DGNB certificeringer, skal bruge beregningstypen ’Bygningsreglementet’ til at dokumentere LCA-kriteriet i DGNB. Pointberegning udføres andetsteds. Informationer om DGNB certificeringstyper kan tilgås her: https://dk-gbc.dk/certificering?certificering=bygninger

Fejl i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.5) (udgivet marts 2024)

Oplever man fejl, der ikke er nævnt nedenfor, må man meget gerne skrive til vores postkasse på: lcabyg@build.aau.dk eller sende feedback direkte fra LCAbyg.

Kendte fejl i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.5):

 

Ingen kendte fejl

Der er ingen kendte fejl i denne version.

Hvad er nyt i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.5) (udgivet marts 2024)

I denne version er to fejl blevet rettet.

 

Fejlrettelse i tabel oversigt over byggevarer, når man står på en konstruktion 

Hvis en konstruktion indeholder flere af samme byggevare med forskellige mængder, blev disse vist med samme mængde i tabeloversigten til højre, når konstruktionen var valgt. Dette havde ikke betydning for beregningen, men kun for overblikket over byggevarer. Det er nu rette.

 

Fejlrettelse i BR eksport for projekter med særlige forhold 

For projekter med særlige forhold blev resultatet ikke eksporteret korrekt til standardformatet for dokumentation af klimakravet. Den samlede klimapåvirkning bliver nu korrekt angivet ekskl. tillæg fra særlige forhold.  

Fejl i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.4) (udgivet slut februar 2024)

Nedenstående fejl er rettet i den nyeste version, så vi anbefaler at opdatere til den version. Se versionsnummeret på den nyeste version øverst på siden under sektionen "Generelle spørgsmål om LCAbyg".

Kendte fejl i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.4):

 

Fejl i tabel oversigt over byggevarer, når man står på en konstruktion

Der er fejl i den tabel, der viser byggevarer og mængder, når man har valgt en bestemt konstruktion i bygningsmodellen. Denne fejl opstår kun, hvis der er flere versioner af den samme byggevarer med forskellige mængder. Tabellen vil i dette tilfælde vise mængden fra den første byggevarer, som mægden for alle de andre version af samme type byggevarer. Resultaterne i diagrammet vises rigtigt og der er ikke fejl i beregningen, det er udelukkende tallede i den specifikke tabel, der vises forkert.

 

Fejl i BR eksport for projekter med særlige forhold

For projekter, der indeholder særlige forhold bliver resultatet eksporteret forkert. Den samlede klimapåvirkning skal være angivet ekskl. tillæg fra særlige forhold, men bliver angivet med tillæg. Dette er rettet i næste version. 

Hvad er nyt i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.4) (udgivet slut februar 2024)

I denne version er ILCD+EPD importen opdateret. Se også afsnittet længere oppe, specifict om ILCD+EPD import. 

 

Flere EPD programopperatører tilgængelige

Det er nu muligt også at importere EPDer fra The International EPD System (Environdeck) og ECOSMDP, hvilket inkluderer EPD Danmark. 

 

Opdateret håndtering af importerede EPDer, der mangler data

EPDer med manglende data, bliver oprettet med kilden "Bruger" og de manglende datafelter vil give en fejlmeddelelse, så det er tydeligt hvor der skal indtastes data. Det er ofte datafeltet “Massefaktor” der mangler, se et eksempel i brugerguiden

 

Opdateringer i den danske brugerguide

Brugerguiden i programmet under “Hjælp” er opdateret med nye detaljer om, hvordan ILCD+EPD importen fungerer. 

 

Rettelser i konstruktionsbiblioteket

I GenDK er en konstruktion blevet rettet:
Konstruktionen "Fladt tag, gitterspærkonstruktion (H=620 mm) pr. 815 mm, 525 mm papiruld" har skiftet navn til "Fladt tag, gitterdragerkonstruktion (H=620 mm) pr. 815 mm, 525 mm papiruld".
Denne konstruktion har fået skiftet byggevaren "Mineraluld, løsfyld" ud med "Papiruldsisolering, løsfyld".

Hvad er nyt i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.3) (udgivet start februar 2024)

I denne version er der rettet enkelte mindre fejl, lavet opdateringer i den danske brugerguide, samt opdatering af standardformatet.

 

Rettelse af fejl med A5 i beregningstypen "bygningsreglementet"   

Det vil nu ikke længere være et problem at oprette et projekt med en anden beregningstype end "Bygningsreglementet", udfylde "Energiforbrug på byggepladsen" og derefter skifte til "Bygningsreglementet". Skifter man tilbage til f.eks. "Brugerspecifik LCA" vil det man havde udfyldt under "Energiforbrug på byggepladsen" stadig være tilgængeligt. 

 

Rettelser i Excel eksport til styrelsens standardformat

Standardformatet for til aflevering af LCA dokumentation er i sin endelige version på Bygningsreglementets hjemmeside. Eksportfunktionen i LCAbyg er blevet opdateret til at følge den endelige version, dog stadig uden at angive Kategori og Type. Eksempelprojektet med byggevarer fra tabel 6 er også opdateret. Derudover var der en fejl i hvordan den totale GWP blev summeret for hver byggevarer. GWP total indeholder nu ikke bidraget fra D fasen. Denne kan dog stadig findes i kolonnen for selve D fasen. 

 

Opdateringer i den danske brugerguide

Afsnit 4.4.1. BE18 nøgletal er blevet opdateret og indeholder nu også en beskrivelse af håndteringen af indtastning af drift i tilfælde af overtemperatur. Afsnit 5.4. Faser er blevet opdateret med yderligere uddybning af de felter, der skal udfyldes for at oprette en fase. Særligt er der indsat eksempler på de forskellige typer enheder og faktorer og hvordan disse relaterer sig til informationerne i en EPD.

 

Rettelser i konstruktionsbiblioteket

I GenDK er to konstruktioner blevet rettet:
"Midterdel, porebeton, 100 mm" er byggevaren "Armering" udskiftet med "Mørtel, fliseklæber".
"Midterdel, porebeton, 200 mm" har fået ændret mængden af mørtel fra 4,8 kg/m2 til 8,4 kg/m2.

Fejl i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.2) (udgivet januar 2024)

Nedenstående fejl er rettet i den nyeste version, så vi anbefaler at opdatere til den version. Se versionsnummeret på den nyeste version øverst på siden under sektionen "Generelle spørgsmål om LCAbyg".

Kendte fejl i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.2):

 

A5 i beregningstypen "Bygningsreglementet"

Hvis du har oprettet et projekt med en anden beregningstype end "Bygningsreglemenet" har du mulighed for at udfylde "Energiforbrug på byggepladsen". Hvis du udfylder denne og ændrer beregningstype til "Bygningsreglemenet" vil energiforbruget stadig blive regnet med i resultater under A5. Dette er en fejl og vil blive rettet i næste update. Indtil denne fejl er rette kan du ændre tilbage og slette alle informationer i "Energiforbrug på byggepladsen". Har du valg "Bygningsreglemenet" som beregningstype skal A4 og A5 ikke tælles med, så ser du disse i resultaterne er det en fejl.

 

Fejl i konstruktionsbiblioteket

I GenDK er der fel i to konstruktioner:
"Midterdel, porebeton, 100 mm" indeholder byggevaren "Armering" i stedet for "Mørtel, fliseklæber".
"Midterdel, porebeton, 200 mm" har forket mængde af mørtel på 4,8 kg/m2 i stedet for 8,4 kg/m2.

 

Fejl i Excel eksport til styrelsens standardformat

Der er en fejl i hvordan den totale GWP bliver summeret for hver byggevare. GWP total indeholder bidraget fra D fasen, hvilket ikke er korrekt, da D fasen ikke indgår i resultatet for at overholde grænseværdien.

Hvad er nyt i LCAbyg 2023.3 (5.4.0.2) (udgivet januar 2024)

I denne version er der rettet enkelte fejl i konstruktionsbiblioteket, samt tilføjet nye funktioner for at forbedre brugeroplevelsen. Større ændringer er nævnt nedenfor.

 

Byggevarer kan sættes til genbrug   

Det er nu muligt at sætte en byggevare til at være et genbrugt materiale ved at vælge en levetid på 0 år. Dette er en implementering der følger vejledningen om genbrugte materialer i bygningsreglement § 297, stk. 5 om generisk datagrundlag. Læs mere om hvordan du modellerer genbrugte materialer i LCAbyg, i brugervejledningen 5.3.2. Genbrugte materialer.

 

VCBK cases som eksempelprojekter

Under menupuntet Ny er der nu tilføjet fem projekter fra VCBK's casebank, som kan åbnes direkte i LCAbyg. Læs mere om de enkelte cases på VCBK's hjemmeside og læs om de fem udvalgte cases i LCAbyg's brugervejledning

 

Rettelser i GenDK konstruktioner

Der har været fejl i enkelte konstruktioners mængder, enheder og links. Disse er nu rette og vil automatisk blive opdateret i LCAbyg projekter, der åbnes i denne nye version af LCAbyg 2023. Vær dog opmærksom på at konstruktioner, der er kopier af GenDK konstruktioner vil ikke blive påvirket. Kun konstruktioner med kilden GenDK vil blive opdateret. 

 

Rettelser i engelsk version

Den engelske version af LCAbyg er blevet rettet grundigt igennem for manglende oversættelser og andre ting, der har skabt forståelsesproblemer. 

 

Ny Excel eksport til styrelsens standardformat

Det nye standardformat i BR for dokumentation af bygningers klimapåvirkning er implementeret som BETA eksportfunktion i LCAbyg. Det er frivilligt at benytte indtil 2025. Det eksporteres kun i begrænset omfang, da nogle oplysninger ikke er tilgængelige i LCAbyg. De oplysninger der mangler i Excel dokumentet er markeret, så brugerne selv kan udfylde dem efterfølgende. Da standardformatet følger en yderligere kategorisering end den benyttet i LCAbyg kan kolonnerne Kategori og Type ikke udfyldes i denne version af eksportfunktionen. Dog er det tilføjet en template, som kan hjælpe med denne kategorisering, se nedenfor.

 

Template projekt med standardformatets navngivning

For at hjælpe brugerne med at følge det nye standardformat er der tilføjet et template projekt under menuen Ny, som åbner et projekt kun med bygningsdele tilføjet. Dette template projekt hedder "BR Tabel 6, Bygningsdelseksempel". Disse bygningsdele er navngivet efter tabel 6 i Bygningsreglementet. Alle bygningsdele er oprettet, også dem der ikke skal medtages i beregningen. Disse har "Medtages i beregningen" slået fra. De enkelte navne for bygningsdelene indeholder både kategori, type og bygningsdel.

 

Forbedring af ILCD+EPD import

Import af ILCD+EPD via url er blevet forbedret, så det fungerer for flere EPDer. Selve funktionen er den samme, men mængden af EPD, der kan importeres succesfuldt er øget.

Hvad er nyt i LCAbyg 2023.2 (5.4.0.1) (udgivet oktober 2023)

I denne version er der rettet fejl samt generel stabilitet. Større ændringer er nævnt nedenfor.

 

Åbning af json direkte fra filer   

Det er nu muligt at åbne json projekter direkte fra LCAbyg i stedet for at json mapper/projekter skal åbnes igennem Engine.yaml. Funktionen findes filer -> Nyt projekt fra json.

 

Åbning af json komponenter direkte fra filer   

Det er nu muligt at oprette nye projekter kun med json komponenter (element, construction, product og stage). Funktionen findes filer-> Nyt projekt med json komponenter.

 

Nyt feedback system direkte i programmet  

Der er nu implementeret et nyt fedback system der gør det muligt at rapportere fejl direkte fra programmet. Man kan her vedhæfte sit projekt og logfiler bliver automatisk sendt med. Dette giver mulighed for at vi hurtigere kan løse de problemer der bliver indsendt.

 

Konstruktioner kan flyttes mellem bygningsdele

Det er nu muligt at flytte konstruktioner direkte mellem bygningsdele uden at skulle rette i mængder. Denne funktion findes ved at vælge din konstruktion og så klikke på knappen "Flyt konstruktion til anden bygningsdel" i bjælken over bygningsmodellen. Den findes ikke ved at højreklikke på konstruktionen.

 

LCAbyg accepterer nu både "," og "."

LCAbyg accepterer nu både “,” og “.” Som decimalseparator. Taster man et tal med “.” og klikke væk vil det blive opdateret til “,”. Man kan derfor nu kopiere værdier fra EPD’er der bruger “.” som separator.

Fejl LCAbyg 2023.2 (udgivet september 2023 - rettet i oktober 2023)

Nedenstående fejl er rettet i den nyeste version, så vi anbefaler at opdatere til den version. Se versionsnummeret på den nyeste version øverst på siden under sektionen "Generelle spørgsmål om LCAbyg".

Kendte fejl i LCAbyg 2023.2:

 

Faser for EPDDanmark EPDer forsvinder 

Projekter oprettet i tidligere versioner, hvor brugeren har importeret EPDer fra EPDDanmark, som i nuværende version er en del af GenDK vil opleve at faserne forsvinder. Dette er løst i den nyeste version.

 

Problemer med visning af grafer

Problemer med at grafer ikke vises er løst både under ”Analyse og rapport” og resultatsiden for bygningsreglementet.

 

Problemer med import af brugeroprettede komponenter

Man kan opleve problemer med at import af brugeroprettede byggevarer mister faser, Dette er løst i den nyeste version.

 

 

 

Fejl LCAbyg 5.3.1.0 (udgivet december 2022 - rettet i version 2023.2)

Disse fejl optræder i version 5.3.1.0, men er blevet rettet i den nyeste version af 2023. Vi anbefaler derfor at opdatere til den nyeste version. Se versionsnummeret på den nyeste version øverst på siden under sektionen "Generelle spørgsmål om LCAbyg".

 

Beskrivelsen for konstruktionerne for standardværdierne er forkert

Mængden skal være lig med det opvarmede etageareal §256 stk.3, plus det opvarmede kælderareal.

 

Areal i rapport er byttet rundt

Under arealer i Rapport udskriften er Integrerede garager og Yderligere areal byttet rundt således at tallet står det forkerte sted, dette har ikke indvirkning på det endelige resultat.

 

Kommatal vises ikke i Beregnings forudsætninger.

Der er en visningsfejl der gør at når kommatal indtastes i Integrerede garager og Yderligere areal vises NaN. Dette er en visningsfejl - tallet tælles stadig med i Reference arealet.

 

Visningsfejl i komponent grafer under bygningsmodellen

Fejlvisning i grafen der visualiseres i opbygning af komponenter. Her er byggevares visning byttet rundt således, sådan at det giver et misvisende billede af hvilken del af komponenten der har den største udledning. 

 

Fejl i GenDK konstruktioner

Nogle konstruktioner i GenDk har nedrivning slået til, hvilket gør at A1-A3 ikke medtages i beregningen dette kan ændres ved at klone konstruktionen og manuelt slå nedrivning fra.

 

Fejl i levetidstabellen 

Enkelte rækker og kolonner vises ikke i levetidstabellen i LCAbyg v.5.3, her henvises til grundlaget hvor den fulde tabel kan findes BUILD RAPPORT 2021:32 – BUILD levetidstabel – Version 2021 (revideret i november 2022, som udgave 2).

 

Fejl i konstruktioner som indeholder letbeton og gips 

I GenDK konstruktioner der indeholder “Letbeton vægelement, 100 mm tyk væg (10% udsparinger)” samt “Gipsfiberplade 10 mm” regnes byggevaren ikke med i livscyklusvurderingen pga. en enhedsfejl. Dette kan afhjælpes ved at klone konstruktionen og derefter ændre enheden. 

OBS. I forbindelse med konstruktionsbiblioteket, er det vigtigt at tjekke om mængderne giver mening ift. enheden. 

 

Fejl i konstruktioner som indeholder letbeton og gips

I GenDK konstruktioner der indeholder “Letbeton vægelement, 100 mm tyk væg (10% udsparinger)” samt “Gipsfiberplade 10 mm” regnes byggevaren ikke med i livscyklusvurderingen pga. en enhedsfejl. I konstruktioner med letbeton er der tilføjet armering, dette kan fjernes da armering er indregnet i EPD’en

 

Fejl i konstruktionen ”Søjler, beton rammesøjle 300/300”

Konstruktionen har stålprofil som byggevare men burde have armering

 

Silikatmaling (indendørs) har forkert C3 fase

Byggevaren har betonelement i C3 fasen hvilket er forkert i forhold til det generiske datagrundlag

 

Fejl i Standardværdierne for øvrige bygninger

Øvrige bygninger, afløb A1-A3

LCAbyg værdi: 0,125 kg CO2eq./m2

Faktiske værdi: 1,125 kg CO2eq./m2

Øvrige bygninger, vand, fase D

LCAbyg værdi: -1,675 kg CO2eq./m2

Faktiske værdi: -1,28 kg CO2eq./m2

 

Manglede faser i flere betonbyggevare

Ved åbning af LCAbyg 5.2.1.0 projekt i LCAbyg 2023 kan der i nogle tilfælde mangle faser i beton byggevare.

Hvad er nyt i LCAbyg 5.3.1.0 (udgivet december 2022)

Disse funktioner findes også i den nyeste version LCAbyg 2023.2

 

Flere arealindtastninger under ’Beregningsforudsætninger’

Under beregningsforudsætninger er det nu muligt at indtaste arealet af integrerede garager til enfamiliehuse, rækkehuse og lignende, som medregnes alene med 50 pct. jf. de kommende krav om bygningers klimapåvirkning, samt et yderligere areal, som medregnes alene med 25 pct.

 

Import af emissionsfaktorer fra lokale forsyningsanlæg

Det er nu muligt at importerer en EPD for en forsyningskilde, hvis der ligger en krypteret og ’låst’ .lb5epd fil for EPD’en. Ved udgivelsen af LCAbyg 2023, er der endnu ikke udgivet EPD’er fra forsyningsselskaber. Der kommer mere omkring dette i brugervejledningen, samt webinars, når det bliver tilgængeligt.

 

Naturgas er udskiftet til ledningsgas

Emissionsfaktorerne for naturgas er udskiftet med nye emissionsfaktorer for ledningsgas. Se mere omkring data bag drift i det tilhørende Excel ark, der kan downloades samme sted som LCAbyg. Emissionsfaktorer for GWP er strømlinet med bilag 3 tabel 8 i bekendtgørelsen.

 

Levetidstabellen er opdateret

Levetidstabellen er opdateret jf. BUILD RAPPORT 2021:32 – BUILD levetidstabel – Version 2021 (revideret i november 2022, som udgave 2), som kan findes her.

 

Særlige forhold

I tilfælde af at ens bygning har særlige forhold, kan disse tilføjes i programmet, hvorefter de givne konstruktioner, der er omfattet af de særlige forhold kan vælges i bygningsmodellen. Herefter regnes den yderligere påvirkning grundet særlige forhold, som bygningen er berettiget (kaldet øget klimapåvirkning). Læs mere om særlige bygningsforudsætninger i den nye BUILD rapport 2022:27 her. Se §298 stk. 4 i bekendtgørelsen bilag 2 tabel 9 for bestemmelse af særlige forhold.

 

Ny visning af biblioteket

Visningen af konstruktions- og byggevarebibliotek er opdateret, og det er nu muligt at få flere informationer om konstruktioner og byggevare i selve biblioteket.

 

Faser kan oprettes jf. EN15804+A2

Det er nu muligt at oprette faser efter de to forskellige EPD standarder der er tilgængelig – både EN15804+A1 og EN15804+A2. Ved indtastning af faser efter EN15804+A2 skal der kun indtastes indikatoren GWP-total. Vær opmærksom på, at ved indtastning af en eller flere faser efter standarden EN15804+A2 vil projektet anvende miljødata fra to forskellige standarder, og resultaterne for andre indikatorer end GWP kan derfor ikke sammenlignes eller summeres. Der vil være en advarsel flere steder i programmet, hvis der benyttes EPD’er fra EN15804+A2.

 

Skaleringsfaktor

Alle faser har nu en skaleringsfaktor. Skaleringsfaktoren kan f.eks. bruges ved indtastning af isoleringsmaterialer, hvor der i en EPD er en tilhørende tabel til at skalere til det materiale der nu skal bruges. Hvis datasættet ikke indeholder en skaleringsfaktor sættes denne til 1.

 

Resultatvisnings opdateret

Det er nu muligt, at lukke visningen af resultater for de forskellige miljøindikatorer og således kun få vist resultater for enkelte miljøindikatorer fremfor alle. Som default viser LCAbyg 2023 kun resultater for miljøindikatoren GWP, når beregningsforudsætningen er sat til ”Bygningsreglement”

 

Ny resultatvisning til bygningsreglementet

Ved valg af beregningstypen ’Bygningsreglementet’ findes nu en ny resultatside kaldet ’Bygningsreglementet’, der giver et simpelt overblik over hovedresultaterne for bygningens klimapåvirkning, som skal anvendes til dokumentation af det kommende krav om bygningers klimapåvirkning i bygningsreglementet.

 

Engelsk version

Under indstillinger kan man nu ændre programfladen til engelsk.

 

Rapport opdateret

LCAbyg rapporten er opdateret og kan bruges som dokumentation til bygningsreglementets krav til bygningers klimapåvirkning.

 

Import af ILCD+EPD format

Det er nu muligt at importere EPD’er på det digitale format ILCD+EPD. Fra 1. januar 2023 kan der importeres EPD’er fra EPD Norge, med få undtagelser af materialer, hvis digitale fil ikke har de nødvendige informationer der skal bruges til Livscyklusvurdering i LCAbyg. Se mere på LCAbyg - YouTube.

 

LOG

LCAbygs LOG er nu opdateret sådan at den er mere interaktiv, hvilket vil sige, at man kan dobbelt-klikke på evt. mangler eller fejl i loggen og derved blive ført hen til præcis hvor der mangler en evt. levetid eller mængde.

 

Åbning af LCAbyg projekter

Det er nu muligt at åbne LCAbyg projekter ved at at dobbeltklikke på filerne. Dette virker dog kun, så længe projektet evt. ikke er ødelagt. I så fald skal LCAbyg åbnes først og herefter kan projektet åbnes og evt. repareres. OBS. pas på med at dobbeltklikke på filer der ikke skal opdateres til nyeste LCAbyg version.

 

Reparation af projekter

LCAbyg kan nu reparerer projekter der før har været ødelagt. Dvs. at fleste projekter fra f.eks. tidligere versioner, nu kan åbnes i LCAbyg (ikke ved at dobbelt-klikke på filen), og du vil her få en besked om at du kan reparere projektet. Husk evt. at gemme dit originale projekt, da der kan være informationer som LCAbyg fjerner, i forbindelse med at reparere projektet. Projekter der er repareret skal gemmes som et nyt projekt.

 

Genvejstaster

Det er nu muligt at bruge genvejstaster i LCAbyg, til at tilgå de forskellige funktioner som: omdøb, fjern mv. Disse genvejsfunktioner kan ses i LCAbyg programmet, ved at holde musen over funktionen.

Generelle spørgsmål om LCAbyg JSON 2023.3 (5.4.0.2)

Hvilke tredjepartsintegrationer kan man bruge i LCAbyg 5?

Der er mulighed for at bruge json formatet som tredjepartsintegration.

 

Hvad er JSON-formatet?

Tredjepartsintegration som kan bruges udenom LCAbyg's brugerflade til at oprette alt fra hele projekter til komponentbiblioteker. Det er også muligt at udtrække resultater for sit projekt i JSON. Se webinar om intro til JSON formatet på LCAbyg's YouTube kanal

 

Hvor kan jeg finde en guide til json formatet?

Der findes guider om JSON-projekt, eksport og scenarier som kan hentes her. 

Guiderne bliver løbende opdateret, så man skal være opmærksom på at hente den nyeste version.

 

Hvor kan jeg finde import eksemplet?

Import eksemplet kan du finde i zip-mappen når du downloader JSON-guiden. 

 

Håndtering af forskellige versioner af LCAbyg og LCAbyg JSON-formatet

Generelt kan man altid åbne JSON-projekter fra tidligere version i en nyere version af LCAbyg. LCAbyg sørger automatisk for at generere tomme default værdier for felter der mangler i JSON-projektet.  Det anbefales dog, hvis muligt, at modellere så meget som muligt i JSON-formatet. Vi er i gang med at opdatere guiden til 2023.3 formatet, hvor dette vil blive uddybet. 

Opdateringer i LCAbyg JSON 2023.3 (5.4.0.2)

Ændring i opsætningen af engine.yalm

Version 5.3.2.1 har en ændirng i engine.yalm. Se eksempel under Step 3.3, side 15, i JSON guiden. Guiden kan downloades her.

 

Ny import funktion for JSON-projekter og komponenter

2023.3-versionen af LCAbyg kan håndtere håndtere direkte import af JSON-projekt eller JSON-kompontenter (fx JSON-bygningsdel, konstruktion eller byggevarer).

 

Nye felter i JSON-formatet

Eksport af JSON-projekt fra nyeste version af LCAbyg indeholder nye felter i "building-node". Felterne person_count, building_topology, project_type er implementeret for at kunne hjælpe med at følge Standardformatet BR, men indgår på nuværende tidspunkt ikke i nogle beregninger og er derfor ikke obligatoriske at udfylde.

Typiske fejlmeddelelser i LCAbyg JSON 2023.3 (5.4.0.2)

LCAbyg_debug.exe vil ikke åbne eller crasher når jeg forsøger at åbne mit JSON-projekt

Check at filen 'engine.yalm' ikke har fejl. Eksempler på typiske fejl er forkert indentering, forkert placeret tegn, eks. - tegnet. Som en hjælp til at fejlsøgning kan du skrive 'cmd' og trykke 'enter' i stien hvor lcabyg_debug.exe er gemt. Herefter åbner en terminal der beskriver fejl i din engine.yalm fil.

 

Hvordan kan jeg tjekke at mine JSON-filer er korrekt opbygget?

Vi anbefaler at man løbende tester at man importerer sit json projekt i LCAbyg. Ved at åbne LCAbyg_debug.exe kan man få fejlmeddelser printet i LCAbyg terminalen.

Vær opmærksom på at LCAbyg ikke virker, hvis du placerer cursoren eller skriver inde i terminalen, samt hvis du ændrer i JSON-projektet skal du genstarte LCAbyg_debug.exe.

Du kan læse mere om debug-funktionen i den opdaterede guide om JSON-projekter (udkommer starten af marts 2022).

 

Hvordan kan jeg finde ud af hvorfor jeg for fejlmeddelsen "Missing UUID" i LCAbyg_debug terminalen?

Du kan søge i din json fil/filer i Notepad ++ og tjekke at alle UUID'er er skrevet korrekt, er du ikke at kommet til at indsætte UUID forkert eller at du mangler UUID'er.

 

Hvorfor vises den samme fejlmeddelse to gange i LCAbyg_debug.exe terminalen?

Dette påvirker ikke den samlede fejl. Ved at løse en af de to identiske fejl og genstarte LCAbyg.exe, forsvinder begge fejlmeddelser.

 

Hvad betyder fejlmeddelsen:

Collision between CategoryToConstruction(069983d0-d08b-405b-b816-d28ca9648956) and ElementCategory(069983d0-d08b-405b-b816-d28ca9648956” ?

Ofte skyldes denne fejl at det sammen unikke ID er anvendt mere end én gang. Tjek derfor, at det unikke ID eller henvisende unikke ID ikke er anvendt mere end en gang.

 

Hvad betyder fejlmeddelsen:

“Missing target/source at badfcf92-804a-5902-a5c4-0ea1460c202e for ConstructionToProduct(0dd0b7a2-6f15-496c-88e0-8b64bcb663ba)”?

Hvis du har oprettet node og edges for noder, og derefter slettet nogle af noder, så skal de henvisende/relaterende edges også slettes. En måde hvorpå "tomme" edges kan findes hurtigt, er ved at åbne JSON-projektet i Nodepad ++, og herefter foretage en søgning på "amount: 0", hvilket giver søgeresultatet for alle tomme edges i søgte JSON fil/projekt.

 

Når jeg eksporterer bygningsmodellen fra LCAbyg til json, så kan jeg ikke finde nogle konstruktioner.

Hvis du kun har brugt gen_dk biblioteket til at modellere dine konstruktioner, så eksporteres ingen konstruktioner til json, da de allerede findes i gen_dk mappen, indbygget i LCAbyg.

Hvorfor for jeg fejlmeddelsen ”Collision on Building…” , når jeg importerer et komponent til et eksisterende projekt i LCAbyg?

En årsag kan være, at din importere komponent ikke er sat korrekt op, eller at du har importeret et komponent med ikke UUID der allerede findes i et LCAbyg komponent.

 

Hvorfor kan jeg ikke åbne importeksemplet i LCAbyg?

Dette kan skyldes at du bruger forskellige versioner af hhv. import eksemplet og LCAbyg. F.eks. er der foretaget en ændring i edgen CategoryToStage fra version 5.2.0.1 til version 5.2.1.0. Det er derfor vigtigt at du downloader den seneste version af LCAbyg og senester version af JSON guiden og importeksemplet.

Excel tool (lite)

Hvad er Excel tool (lite)?

Excel lite værktøjet kan anvendes til at opbygge bygningsmodellen via Excel, tiltænkt den tidligere designfase og hurtigere import af bygningsmodellen.

Excel lite udvikles løbende, hvis der er feedback, kan man skrive til lcabyg postkassen lcabyg@build.aau.dk.

 

Findes der en guide til Excel tool (lite)?

Introduktion og hjælp kan findes i et ark i Excel filen som kan hentes

 

Findes der er version af Excel tool (lite) til Mac?

Excel værktøjet virker pt til ikke Mac (import af csv filen). Dette vil blive udviklet snart.

 

Hvorfor for jeg en fejl når jeg kopierer en række?

Hvis du vil kopiere en række, skal du indsætte den nederst/under de eksisterende rækker.

Tilmeld dig nyhedsbrevet