Ofte stillede spørgsmål

Fejl LCAbyg

Visningsfejl i komponent grafer under bygningsmodellen

Fejlvisning i grafen der visualiseres i opbygning af komponenter. Her er byggevares visning byttet rundt således, sådan at det giver et misvisende billede af hvilken del af komponenten der har den største udledning. 

 

Fejl i GenDk konstruktioner

Nogle konstruktioner i GenDk har nedrivning slået til, hvilket gør at A1-A3 ikke medtages i beregningen dette kan ændres ved at klone konstruktionen og manuelt slå nedrivning fra.

 

Fejl i levetidstabellen 

Enkelte rækker og kolonner vises ikke i Levetidstabellen i LCAbyg2023, her henvises til grundlaget hvor den fulde tabel kan findes BUILD RAPPORT 2021:32 – BUILD levetidstabel – Version 2021 (revideret i november 2022, som udgave 2).

 

Fejl i konstruktioner som indeholder letbeton og gips 

I GenDK konstruktioner der indeholder “Letbeton vægelement, 100 mm tyk væg (10% udsparinger)” samt “Gipsfiberplade 10 mm” regnes byggevaren ikke med i livscyklusvurderingen pga. en enhedsfejl. Dette kan afhjælpes ved at klone konstruktionen og derefter ændre enheden. 

OBS. I forbindelse med konstruktionsbiblioteket, er det vigtigt at tjekke om mængderne giver mening ift. enheden. 
 

Hvorfor kan jeg ikke eksportere en rapport til PDF?

Rapport-funktionen i LCAbyg 5.2.0.0 og 5.2.0.1 er følsom overfor forkert navngivning af brugeroprettede bygningsdele, konstruktioner, byggevarer og faser. Desuden er det vigtigt at man ikke sætter et mellemrum med 'tab' og kommer til at lave et linjeskift. Vi anbefaler altid at downloade den nyeste version af LCAbyg.

 

Hvorfor kan jeg ikke se mine importerede EDP-filer i LCAbyg 5?

Den importerede EDP-fil (.lb5epd) vil fremgå i byggevare- eller fasebiblioteket som kan tilgås via bogikonet.

 

Generelle spørgsmål om LCAbyg

Findes der er en version af LCAbyg til Windows 11?

Den nyeste version af LCAbyg kan bruge til både Windows 10 og 11. Download her.

 

Findes der er version af LCAbyg til Mac og Linux?

Mac OS versionen er udviklet. Download her.
Linux understøttes ikke foreløbigt, men bliver potentielt udviklet.

 

Findes der er en engelsk version af LCAbyg?

En engelsk version er under udvikling.

 

Hvorfor ser LCAbyg 5 meget stor ud på min computerskærm?

Årsagen kan være en indstilling på din computer, som resulterer i at LCAbyg ser stor ud. Tjek gerne dette først.

Ellers er der en indstilling for skalering i det øvre højre hjørne af LCAbyg. Husk at genstarte LCAbyg.

 

Hvilke tredjepartsintegrationer kan man bruge i LCAbyg 5?

Der er mulighed for at bruge json formatet som tredjepartsintegration.

Integration via IFC er under udvikling.

 

Er det ikke muligt at lave projektsammenligning i LCAbyg 5 som man kunne det i LCAbyg 3.2?

Projektsamligningsfunktionen er udgået med LCAbyg 3.2. Men der udvikles en forbedret funktion til at sammenligne projekter og      komponenter i LCAbyg 5.

 

Er det muligt at eksportere LCA-resultater til en Excel-fil?

LCA-resultaterne for bygningsmodellen kan hurtigt trækkes ud i en Excel-fil. Under menupunktet 'Resultater' kan man vælge 'Eksport Excel', hvorefter destinationen hvor man ønsker at gemme Excel-eksporten vælges. Hermed er alle resultater på bygningsmodellen tilgængelige.

 

Er der mulighed for at sammenligne forskellige varianter i samme projekt i LCAbyg 5?

Det er muligt på nuværende tidspunkt at opstille og sammenligne varianter af f.eks. bygningsdele og andre komponenter i LCAbyg 5. Hvis der oprettes varianter med den samme funktionelle enhed (dvs. mængder og tekniske egenskaber og levetider), er der mulighed for at sammenligne disse i LCAbyg 5.    

 

Er det muligt at gemme analysegraferne i SVG-filer?

Man kan gemme diagrammerne i LCAbyg 5 som SVG-filer under 'Analyse og rapport' via funktionen 'Gem diagram'.

 

Er det muligt at importere gamle filer fra LCAbyg 3.2 til LCAbyg 5?

Igangværende LCA-modeller og ældre LCA-modeller kan overføres til LCAbyg 5 via importfunktionen 'Opret nyt projekt fra v3.2'. Denne funktion er især brugbar når man er interesseret i at opdatere beregningsgrundlaget for LCA'en samt datagrundlaget. Det er i øvrigt også muligt at importere et bibliotek oprindeligt oprettet i LCAbyg 3.2, i LCAbyg.

Kan ikke oprette en fase

Tjek følgende:

  1. Udfyld altid fra top til bund. Det er vigtigt at de generelle informationer altid er udfyldt før du indtaster indikatorerne.
  2. Hvis du kopierer indikatorer fra en pdf eller andet, vær' da opmærksom på, at der ikke er mellemrum før og efter tallene. Hvis boksen med indikatorer er rød, betyder det at fasen ikke er tilføjet.
  3. Ved indtastningen af indikatorerne, bemærk om det er (,) eller (.). LCAbyg kan kun forstå (,).

Json & LCAbyg_debug.exe

Hvad er json-formatet?

Tredjepartsintegration som kan bruges udenom LCAbyg's brugerflade til at oprette alt fra hele projekter til komponentbiblioteker. Det er også muligt at udtrække resultater for sit projekt i JSON.Se eller gense vores webinar om intro til JSON formatet på LCAbyg's Youtube kanal.

 

Hvor kan jeg finde en guide til json formatet?

Der findes en engelsk guide om json projekter som kan hentes her. Vi er i gang med at opdatere guiden, og dele den op i flere korte guides (json guide projekt, json guide eksport, json guide scenarier og json guide components).

En opdateret version af json guide eksport kan hentes her.

En opdateret version af json guide scenarier kan hentes her.

Opdaterede versioner af json guide projekt og json guide components udkommer i starten af marts 2022. Guiderne bliver løbende opdateret, så man skal være opmærksom på at hente den nyeste version.
 

LCAbyg_debug.exe vil ikke åbne eller crasher når jeg forsøger at åbne mit json projekt

Check at filen 'engine.yalm' ikke har fejl. Eksempler på typiske fejl er forkert indentering, forkert placeret tegn, eks. - tegnet. Som en hjælp til at fejlsøgning kan du skrive 'cmd' og trykke 'enter' i stien hvor lcabyg_debug.exe er gemt. Herefter åbner en terminal der beskriver fejl i din engine.yalm fil.

 

Hvordan kan jeg tjekke at mine json filer er korrekt opbygget?

Vi anbefaler at man løbende tester at man importerer sit json projekt i LCAbyg. Ved at åbne LCAbyg_debug.exe kan man få fejlmeddelser printet i LCAbyg terminalen.

Vær opmærksom på at LCAbyg ikke virker, hvis du placerer cursoren eller skriver inde i terminalen, samt hvis du foretager ændringer i json projektet skal du genstarte LCAbyg_debug.exe.

Du kan læse mere om debug-funktionen i den opdaterede guide om json projekter (udkommer starten af marts 2022).

 

Hvordan kan jeg finde ud af hvorfor jeg for fejlmeddelsen "Missing UUID" i LCAbyg_debug terminalen?

Du kan søge i din json fil/filer i Notepad ++ og tjekke at alle UUID'er er skrevet korrekt, er du ikke at kommet til at indsætte UUID forkert eller at du mangler UUID'er.

 

Hvorfor vises den samme fejlmeddelse to gange i LCAbyg_debug.exe terminalen?

Dette påvirker ikke den samlede fejl. Ved at løse en af de to identiske fejl og genstarte LCAbyg.exe, forsvinder begge fejlmeddelser.

 

Hvad betyder fejlmeddelsen: Collision between CategoryToConstruction(069983d0-d08b-405b-b816-d28ca9648956) and ElementCategory(069983d0-d08b-405b-b816-d28ca9648956” ?

Ofte skyldes denne fejl at det sammen unikke ID er anvendt mere end én gang. Tjek derfor, at det unikke ID eller henvisende unikke ID ikke er anvendt mere end en gang.

 

Hvad betyder fejlmeddelsen: “Missing target/source at badfcf92-804a-5902-a5c4-0ea1460c202e for ConstructionToProduct(0dd0b7a2-6f15-496c-88e0-8b64bcb663ba)” ?

Hvis du har oprettet node og edges for noder, og derefter slettet nogle af noder, så skal de henvisende/relaterende edges også slettes. En måde hvorpå "tomme" edges kan findes hurtigt, er ved at åbne json projektet i Nodepad ++, og herefter foretage en søgning på "amount: 0", hvilket giver søgeresultatet for alle tomme edges i søgte json fil/projekt.

 

Når jeg eksporterer bygningsmodellen fra LCAbyg til json, så kan jeg ikke finde nogle konstruktioner.

Hvis du kun har brugt gen_dk biblioteket til at modellere dine konstruktioner, så eksporteres ingen konstruktioner til json, da de allerede findes i gen_dk mappen, indbygget i LCAbyg.

Hvorfor for jeg fejlmeddelsen ”Collision on Building…” , når jeg importerer et komponent til et eksisterende projekt i LCAbyg?

En årsag kan være, at din importere komponent ikke er sat korrekt op, eller at du har importeret et komponent med ikke UUID der allerede findes i et LCAbyg komponent.

 

Hvorfor kan jeg ikke åbne import eksemplet i LCAbyg?

Dette kan skyldes at du bruger forskellige versioner af hhv. import eksemplet og LCAbyg. F.eks. er der foretaget en ændring i edgen CategoryToStage fra version 5.2.0.1 til version 5.2.1.0. Det er derfor vigtigt at du downloader den seneste version af LCAbyg og senester version af JSON guiden og import eksempelt.

 

Hvor kan jeg finde import eksemplet?

Import eksemplet kan du finde i zip-mappen når du downloader Json guiden her: Vejledning andre værktøjer

Excel tool (lite)

Hvad er Excel tool (lite)?

Excel lite værktøjet kan anvendes til at opbygge bygningsmodellen via Excel, tiltænkt den tidligere designfase og hurtigere import af bygningsmodellen.

Excel lite udvikles løbende, hvis der er feedback, kan man skrive til lcabyg postkassen lcabyg@build.aau.dk.

 

Findes der en guide til Excel tool (lite)?

Introduktion og hjælp kan findes i et ark i Excel filen som kan hentes her.

 

Findes der er version af Excel tool (lite) til Mac?

Excel værktøjet virker pt til ikke Mac (import af csv filen). Dette vil blive udviklet snart.

 

Hvorfor for jeg en fejl når jeg kopierer en række?

Hvis du vil kopiere en række, skal du indsætte den nederst/under de eksisterende rækker.

Tilmeld dig nyhedsbrevet