Om LCAbyg

Om LCAbyg

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.

Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Benyt LCAbyg i alle designfaserne

Analyser i LCAbyg 5

Auto-generede analysegrafer

For de forskellige faser og bygningsdele kan der vises Akkumulerede resultater, forholdet mellem indlejret og drift samt Hotspot-analyser.

Under analyserne Akkumuleret og Fase er det muligt at bestemme hvilken af de ni miljøpåvirkningskategorier diagrammet skal vise samt hvilket materiale og bygningsdel.

Det er også muligt at sammenligne dine resultater med en BR-reference og en FCO2 reference.

Ny funktion i LCAbyg 5 - Renovering

Renoverings-LCA

Vi har gjort det nemmere at oprette og renovere eksisterende bygninger i LCAbyg.

I den nye forenklede indtastning skal brugeren indtaste seks parametre for at generere en hel bygningsmodel med generiske eksisterende konstruktioner for etageboligbyggeri opført i perioden 1850-1920. Herefter kan brugeren tilføje renoveringstiltag og sammenligne løsninger i den nye scenariefunktion.

Der er altså tilføjet generiske konstruktioner til LCAbyg 5.2 i form af:

- Eksisterende konstruktioner fra perioden 1850-1920

- Renoveringstiltag

Ny funktioner i LCAbyg 5 - Scenarier

Scenarier

Har du nogensinde manglet muligheden for at modellere flere end ét scenarie at dit byggeri på en og samme tid? Det kan du nu. Ved blot at aktivere scenariefunktionen i LCAbyg 5, har du mulighed for at opbygge flere scenarier for dit byggeri, og derfra træffe de mest klimavenlige funktioner. Brug scenariefunktionen til for eksempel at opstille sammenligninger på komponent niveau eller renoveringsscenarier.

Tilmeld dig nyhedsbrevet