Om LCAbyg

Om LCAbyg

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.

Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Benyt LCAbyg i alle designfaserne

Analyser i LCAbyg 5

Prædefinerede grafer

I menupunktet "Analyse og rapport" er det muligt se resultaterne af din LCA-miljøprofil i prædefinerede grafer, samt gemme resultaterne som en rapport. Resultaterne vises i forskellige diagrammer for en lang række prædefinerede analyser.

For de forskellige faser og bygningsdele kan der vises Akkumulerede resultater (1), forholdet mellem indlejret og drift (2) samt Hotspot-analyser (4).

Under analyserne Akkumuleret (1) og Fase (3) er det muligt at bestemme hvilken af de ni miljøpåvirkningskategorier diagrammet skal vise samt hvilket materiale og bygningsdel (3). Som udgangspunkt vil grafen altid starte med at vise resultaterne for global opvarmning (GWP), hvilket brugeren kan ændre via Indikator drop-down menuen. Derudover kan brugeren også væge hvordan resultaterne skal opgøres; hhv. Total, Pr. m2, Pr. m2/år eller Normaliseret.

Det er også muligt at sammenligne dine resultater med med en BR reference og en FCO2 reference (6).

Den fulde rapport kan eksporteres til pdf. Resultater kan eksporteres til excel og json, og graferne som PDF og SVG.

Nye funktioner i LCAbyg 5

1. Den Frivillige Bæredygtighedsklasse:
LCAbyg 5 er udarbejdet i henhold til den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK). Alle typer af byggeri uanset størrelse, nybyggeri som renovering, kan omfattes af den frivillige bæredygtighedsklasse.

2. DGNB Certificering tilgængeligt:
Det er nu muligt at DGNB certificere, efter 2020 vejledningen.

3. EPD Danmark Import:
Det er nu muligt at hente EPD’er fra EPD Danmarks hjemmeside med filtypen .lb5epd og
importere i LCAByg 5.

4. Datatyper:
Alle faser har nu en datatype, der fortæller om den specifikke fase data er generisk, produktspecifik, branchespecifik, mv.

5. Usikkerhedsfaktor:
Alle byggevare har nu en tilhørende usikkerhedsfaktor. Denne usikkerhedsfaktor er på baggrund af en kommende DGNB-implementering, men vil også være tilgængelig udover DGNB.

6. Import af LCAbyg v3.2 komponenter
Det er nu muligt at importere LCAbyg 3.2 projekter, samt komponenter (bygningsdele, konstruktioner, byggevare og faser)

Tilmeld dig nyhedsbrevet