Om LCAbyg

Om LCAbyg

LCAbyg er et værktøj der beregner livscyklusvurderinger for bygninger.

Med LCAbyg kan du beregne et byggeris miljøprofil og ressourceforbrug. Du indtaster informationer om bygningsdelene og evt. bygningens energiforbrug. Værktøjet tager sig automatisk af LCA-beregningerne og samler resultaterne i udvalgte figurer og en rapport.

Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

Benyt LCAbyg i alle designfaserne

Analyser i LCAbyg 5

Prædefinerede grafer

You can get an overview of your LCA environmental profile under the menu "Analysis and Report".

There are different types of bar plots showing hotspots in your LCA-analyse. Accumulated visualizations can be seen for phases and building components.

It is also possible to compare your results with a BR reference and an FCO2 reference.

Ny funktion i LCAbyg 5 - Renovering

Vi har gjort det nemmere at oprette og renovere eksisterende bygninger i LCAbyg.

I den nye forenklede indtastning skal brugeren indtaste seks parametre for at generere en hel bygningsmodel med generiske eksisterende konstruktioner for etageboligbyggeri opført i perioden 1850-1920. Herefter kan brugeren tilføje renoveringstiltag og sammenligne løsninger i den nye scenariefunktion.

Der er altså tilføjet generiske konstruktioner til LCAbyg 5.2 i form af:

- Eksisterende konstruktioner fra perioden 1850-1920

- Renoveringstiltag

Ny funktioner i LCAbyg 5 - Scenarier

Har du nogensinde manglet muligheden for at modellere flere end ét scenarie at dit byggeri på en og samme tid? Det kan du nu. Ved blot at aktivere scenariefunktionen i LCAbyg 5, har du mulighed for at opbygge flere scenarier for dit byggeri, og derfra træffe de mest klimavenlige funktioner. Brug scenariefunktionen til for eksempel at opstille sammenligninger på komponent niveau eller renoveringsscenarier.

Tilmeld dig nyhedsbrevet