Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

Boligbyggeri fra 4 to 1 planet: Call for best practise cases

I Danmark bruger vi 4 gange så mange ressourcer, som vores planet kan bære. Det vil sige, at vi ifølge Earth Overshoot Day allerede d. 28. marts i år havde opbrugt vores del af jordens ressourcer for 2022, hvilket understreger vigtigheden i at reducere vores klimaaftryk.


Bygge- og anlægssektoren alene står for omkring 38% af de samlede globale drivhusgasudledninger, og der ligger derfor et stort potentiale i at sænke drivhusgasudledningerne fra byggeri. Den danske byggebranche har gennem årtier opbygget en solid praksis, som nu står overfor en større udfordring i at gentænke måden hvorpå der bygges. Cirkulære og nye materialer og tiltag er begyndt at spire frem i branchen, og det er netop disse tiltag, der skal vise vej og inspirere branchens aktører.


På vegne af Realdania og VILLUM FONDENs initiativ Boligbyggeri fra 4 til 1 planet indsamler og analyserer BUILD eksempler på ”best practice cases” indenfor boligbyggeri i forhold til klimabelastning. Formålet er at kortlægge og analysere de bedste eksempler på bæredygtigt boligbyggeri, der kan inspirere og vise vej til fremtidens bæredygtige boligbyggeri.

 

Læs mere om initiativet på 4til1planet.dk

 

”Best practice cases” er i denne sammenhæng bygningscases med lav klimapåvirkning, som har implementeret materialer eller andre tiltag, der har en positiv indvirkning på bygningens klimapåvirkning. Analyser af disse cases skal kortlægge hvor branchen står i dag samt mulighederne for at nedbringe drivhusgasudledningerne til et niveau, der ligger indenfor den planetære grænse for klimapåvirkning.


Branchen inviteres derfor til at byde ind med de bygningscases, der er allermest ambitiøse ift. reduktion af klimaaftryk, og som har potentiale for at nærme sig absolut bæredygtighed indenfor klimabelastning. Dette er altså en profileringsmulighed for bygherrer idet de indsamlede bygninger vil indgå i en case-samling med de mindst klimabelastende boliger anno 2022. Projektet omfatter boligbyggeri og det er derfor muligt at byde ind med danske eller internationale projekter indenfor etagebyggeri, rækkehuse og parcelhuse. Bygningernes klimabelastning vil blive analyseret ved brug af livscyklusvurdering (LCA), og der vil lægges fokus på både drift, materialer og bygningens størrelse.


Detaljer vedrørende projekttilmelding findes i vedlagte dokument.

 

Deltag i vores online informationsmøde d. 15. juni kl. 13:00-14:00. Læs mere her: https://kursus.build.dk/123

 

Tilmeldingsfristen er d. 1. juli 2022.

Andre calls under Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

Målsætningen for indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er at reducere aftrykket fra nyopførte boliger til et niveau, som planeten kan bære, det vil sige et livscyklus-CO2-aftryk på 2,5 kg/m2/p.a. For at nå i mål, ønsker vi at undersøge radikalt nye tilgange og fremme innovation indenfor arkitektur, materialer og produktion. Derfor har vi brug for dig.


I Next Generation Architecture opfordrer vi fremtidens arkitekter, ingeniører og andre fritænkere til at komme med jeres bud på visionære helhedsgreb for boligbyggeri hvor et radikalt lavere klimaaftryk og overkommelige priser er de altafgørende designkriterier.


I Sustainable Solutions efterspørger vi opfinderes, producerenters og udførendes bedste bud på nye materialer, produkter og metoder, der markant kan reducere bygningers klimaaftryk.

 

Læs mere her