Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

Boligbyggeri fra 4 to 1 planet: Call for best practise cases

I Danmark bruger vi 4 gange så mange ressourcer, som vores planet kan bære. Det vil sige, at vi ifølge Earth Overshoot Day allerede d. 28. marts i år havde opbrugt vores del af jordens ressourcer for 2022, hvilket understreger vigtigheden i at reducere vores klimaaftryk.


Bygge- og anlægssektoren alene står for omkring 38% af de samlede globale drivhusgasudledninger, og der ligger derfor et stort potentiale i at sænke drivhusgasudledningerne fra byggeri. Den danske byggebranche har gennem årtier opbygget en solid praksis, som nu står overfor en større udfordring i at gentænke måden hvorpå der bygges. Cirkulære og nye materialer og tiltag er begyndt at spire frem i branchen, og det er netop disse tiltag, der skal vise vej og inspirere branchens aktører.


På vegne af Realdania og VILLUM FONDENs initiativ Boligbyggeri fra 4 til 1 planet indsamler og analyserer BUILD eksempler på ”best practice cases” indenfor boligbyggeri i forhold til klimabelastning. Formålet er at kortlægge og analysere de bedste eksempler på bæredygtigt boligbyggeri, der kan inspirere og vise vej til fremtidens bæredygtige boligbyggeri.

 

Læs mere om initiativet på 4til1planet.dk

 

”Best practice cases” er i denne sammenhæng bygningscases med lav klimapåvirkning, som har implementeret materialer eller andre tiltag, der har en positiv indvirkning på bygningens klimapåvirkning. Analyser af disse cases skal kortlægge hvor branchen står i dag samt mulighederne for at nedbringe drivhusgasudledningerne til et niveau, der ligger indenfor den planetære grænse for klimapåvirkning.


Indsamlingen af best pratice cases havde deadline 1. juli 2022, og nu arbejder BUILD på at analysere de indsamlede cases. Disse analyser vil bl.a. blive kommunikeret som en eksempel-samling til branchen. Hold dig opdateret på denne side!